About Me

Pemilik blog ini ialah Jazmi atau nama pada blognya ialah Jimie1402. Sudah menceburi bidang blogging ini sejak 2007.

Pernah mengendalikan laman web Dominate The Truth iaitu laman web untuk komuniti grup Facebook Anti Illuminati and Freemason.

Ketika ini, mengendalikan empat blog iaitu dua blog sendirian berhad, satu blog batch universitinya dan satu blog alumni kelasnya di sekolah menangah dahulu.

Boleh lawati sebuah lagi blog Jazmi di http://www.jimie1402.wordpress.com (kandungan blog tidak sama dengan kandungan blog di Blogger).

                                                                       

The blog owner is Jazmi or his blog's name; Jimie1402. Has been involved in blogging since 2007.

Once administrating the Dominate The Truth website which is a site for international community of a Facebook group named Anti Freemason and Illuminati.

Currently conducted three blogs: two his personal blogs and a blog for alumni for his former classmates of high school.

May visit another blog of Jazmi at http://www.jimie1402.wordpress.com (the contents differ from the contents in his blogger blog).